Изграждане на електрически инсталации

Фирма БУЛТЕЛ ООД извършва проектиране, изграждане и поддръжка на електрически мрежи и инсталации. Фирмата е с дългогодишен опит в проектирането, изграждането и поддръжката на ел. инсталации и мрежи.

Предлага цялостно изграждане на Вашата електрическа инсталация. Тя ще бъде съобразена с техническите проекти и стандарти, както и с конкретните Ви изисквания и предназначение на обекта.

Материалите, с които работим, са на доказани производители и са придружени със сертификати за качество и с декларации за съответствие на действащите стандарти, както и с гаранция.

Проектиране и изграждане на осветителни системи

БУЛТЕЛ ООД извършва проектиране и изграждане на осветителни системи.

Проектираме и изграждаме всички видове осветителни системи в зависимост от предпочитанията на клиента и спецификата на обекта.

Основна цел на изграждането на осветителна система е осигуряване на подходящо ниво на осветеност в помещенията. Има определени норми на осветености по БДС, които са съобразни с функцията на различните помещенията и извършваните дейности в тях. Нормираните осветености трябва да се спазват при проектирането и изграждането на силовата инсталация, като това се постига чрез правилен избор, базиран на изчисления, на вида, броя и мястото на монтаж на осветителните тела, които могат да се управляват поотделно или групово.

Осветителните инсталации могат да работят както на високо, така и на ниско напрежение. Външното осветление е част от планирането на слаботоковите ел. инсталации. Вътрешното осветление може да е както слаботокова инсталация, така и силова, и се разделя според предназначението си, а след това и според типа сграда и помещение.

Принципите на изграждане на силовите осветителни инсталации се базират на нивото на осветеност, видовете консуматори, както и предназначението на сградата и помещението.

Допълнително, според изискванията на регулаторните органи, предлагаме изграждане и на аварийно осветление. Целта му е осигуряване на минимална осветеност при прекъсване на работното осветление.

Асемблиране и монтаж на електрически табла

Фирма БУЛТЕЛ ООД извършва асемблиране и монтаж на електрически табла.

Фирмата проектира, изработва, монтира и ремонтира електрически табла от следните разновидности:

 • табла за управление;
 • табла за автоматизация;
 • табла за автоматика;
 • табла за осветление;
 • временни строителни табла;

Изработените електротабла са придружени с декларации за съответствие и сертификати за качество на вложените материали от производителите и вносителите за Р. България.

Гаранцията на таблата е съгласно действащото законодателство и се удостоверява със съответните документи.

Изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации

Фирма БУЛТЕЛ ООД  предлага комплексно изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации за всички видове обекти и съоръжения. Изпълнява проекти за конвенционална и активна мълниезащита. Прилагаме към всеки изпълнен обект сертификати за качество и гаранция.

 

Фирма БУЛТЕЛ ООД предлага проектиране и изграждане на различните видове слаботокови инсталации реализирани по поръчка, според нуждите на клиента.

 

 • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Системите за видеоанализ са широко интегрирани в съвременния ни живот. Развитието на технологиите, внедрени в тях, дават възможност за приложения в индустрията, банковото дело,  хотелиерството и, не на последно място, в живота на обикновения човек. Последните години видеонаблюдението на обекти и събития се асоциира освен с охрана и превенция от вандализъм, и с  повишаване качеството на обслужване на клиентите в офисите и оптимизиране уплътняването на работното време, с автоматизация и контрол на местата за разплащане в магазини в зависимост от броя на посетителите и т.н.

БУЛТЕЛ ООД предлага проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение за жилищни, офисни и исндустриални обекти. Също така монтаж на открити и закрити пространства с експертни решения на трудни проблеми свързани с монтажа и правилната експлоатация на системите. Работим с утвърдени марки техника. Извършваме следгаранционна поддръжка на изградени от нас системи и бърза реакция за отстраняване на проблеми.

 

 • ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Основното предназначение на всяка пожароизвестителна инсталация е да открие евентуално запалване в първоначалния стадий и да сигнализира за това присъстващите в сградата в която е монтирана, за да могат те своевременно да напуснат сградата и да могат да се извършат навременни гаситилни действия.

Основните елементи са: Пожароизвестителна централа, Пожароизвестители (датчици) за откриване на параметрите съпровождащи възникването на пожара – дим, топлина, светлина или др., Сигнални устройства – сирени светлинни сигнализатори и др., Изпълнителни устройства – релета или други устройства предназначени за отключване на врати, включване или изключване на вентилация, отваряне на димни люкове, спиране на инсталации и много други.

За изграждането на пожароизвестителната инсталация, не се колебайте да се свържете с нас.

 • СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Инсталацията за охрана, контрол на достъп и мониторинг се изработва изцяло по Ваша заявка, като може да включва един, няколко или всички изброени елементи, както и допълнителни, според Вашите нужди, желания и нивото на сигурност, което искате да постигнете. Контролът на достъпа често се интегрира с видеонаблюдението и сигнално-охранителната техника в обща система за безопасност.

 

 • СТРУКТУРНО КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

Структурно кабелната система е определена от нейната универсалност. Тя е единна и оперативна среда за пренос на данни, телефонни, видео- и аудиосигнали и осигурява възможност за интегриране на противопожарни и охранителни системи за сигурност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на даден обект структурната кабелна система създава условия за автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга. Производителите в сферата на сигурността вече масово интегрират мрежови интерфейс в устройствата си (IP-камери, IP-рекордери, DVR, контролни панели за пожароизвестяване, панели за охрана и контрол на достъпа и др.) и с това управлението им стават възможни от произволно място в мрежата, оптимизирайки влаганите ресурси в техника и персонал.

 

 • ГАЗСИГНАЛИЗИРАЩИ ЦЕНТРАЛИ

Затворените пространства са риск от натрупване на вредни газове. Газсигнализацията е правилното решение, когато трябва да се обезопасят производствени съоръжения, жилищни сгради и поземни паркинги.

Газсигнализиращите централи GAS SENSE са част от стационарните газсигнализиращи системи. В комбинация с различни газови сензори предлагат множество решения за контрол на експлозивни и токсични газове и изпарения. Те следят показанията на сензорите и при получаване на сигнал за наличие на газ, алармират и задействат изпълнителни механизми. Всички предлагани модели съответстват на изискуемите стандарти.

 

 • СЕСТРИНСКО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА

БУЛТЕЛ ООД е една от първите фирми в България интегрирала специализирана болнична система в редица болнични заведения в цялата страна.

 

 • АУДИО И ВИДЕО ДОМОФОННИ СИСТЕМИ

Домофонните системи са предназначени да създават разговорни или видеовръзки между живущите и посетителите на дадена сграда. Освен това, те позволяват да се контролира и достъпа на хора в нея, чрез дистанционно отваряне на входната врата. Всяка домофонна система се състои от няколко основни възела:входно домофонно табло ;комутационен и енергозахранващ блок (домофонна централа);индивидуални (етажни, апартаментни) домофонни апарати.Домофонна централа,Електромагнитен насрещник – опция

На практика съществуват и се експлоатират различни видове домофонни системи. В зависимост от избрания критерий за сра­внение между тях, се различават:едноабонатни и многоабонатни домофонни системи;аудио и/или видеодомофонни системи;с вграден система за конторл на достъп с чипове/карти;аналогови и цифрови домофонни системи;двупроводни и четирипроводни (3 + 1) аудиодомофонни системи.

 • ОЗВУЧАВАНЕ

 

 • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПАРКИНГ СИСТЕМИ

Паркинг системите се използват за автоматизация на автомобилните паркинги. Те могат да бъдат както общински, така и на търговски или офис центрове, на жилищни или хотелски комплекси, на спортни съоръжения или учебни заведения. БУЛТЕЛ ООД предлага съвременни системи за автоматизация и контрол.

 

 • ТЕЛЕФОННИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ

Телефонните инсталации се проектират и изграждат обикновено в промишлени и офис сгради, както и в някои обществени сгради. Тяхната цел, както подсказва името им, е да осигурят телефонна връзка между отделните звена в сградата (работни места, помещения, магазини, ако става дума за търговски центрове и т.н.). В общия случай телефонната инсталация се монтира скрито.

 

 • КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Когато имате нужда от изграждане на локална компютърна мрежа в сградата, можете да се доверите на услугите на БУЛТЕЛ ООД за изграждане на инсталацията. Тя се изпълнява открито по стените, но може и да се скрие под мазилката.

 

Работим със сертифицирани материали от европейски производители.