САГРАДА ООД – Изграждане на нова детска градина, гр. Пловдив: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации. Градинско, парково и художествено осветление.

 

РЕВЮЕЛ ООД - Склад и хале, гр.Пловдив:  Изграждане на електроинсталация.

 

ПРОТЕКТОР БГ ЕООД -  Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм в гр. Пловдив: Изграждане на силови и слаботокови инсталации.

 

ГРАДСТРОЙ ЕООД -  Търговски център АЛАТИ - пристройка, гр. Пловдив: Подмяна на осветителна и силова инсталации.

 

Донатекс и КО ЕООД - АКВА ПАРК - ЗОХ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ гр.   Хисаря: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации. Градинско, парково и художествено осветление.

 

КЕРАМИК ГРУП ЕООД - Търговски център „Алати“, гр. Пловдив: Изграждане на силови и слаботокови инсталации.

 

ПОДЕМ ЕООД - Административна сграда на КЦМ АД, гр.Куклен: Комплексно изграждане на  електрическа инсталация на евакуационно стълбище.

 

ПОДЕМ ЕООД  -  РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА  СГРАДА ТЕХНОЛОДЖИ КЦМ"ООД на територията на КЦМ, общ.Куклен, обл.Пловдивска:  Изграждане на силови и слаботокови инсталации.

 

ПОДЕМ” ЕООД - Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в УПИ - I културен дом и зеленина кв.41 по плана на гр. Куклен, обл. Пловдивска : Изграждане на осветителна инсталация.

 

ГРИЙН ПЛЕЙС ООД -  Жилищен Комплекс, гр. Пловдив: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови, заземителни и мълниезащитни инсталации.

 

ХОТЕЛ ЕС ПИ ЕС ООД - гр. Пловдив: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови инсталации.

 

ОБЕРОН-Д   ЕООД Многофамилна жилищна сграда , гр. Пловдив: Комплексно изграждане на електрическа  и слаботокова  инсталация.

 

ЕВРО ГИГ 73 ООД -  ДУНАПАК АД, в гр. Пловдив:  Подмяна на съществуващи осветителни тела с LED камбани.

 

ПРОТЕКТОР БГ ЕООД – База МЕБЕЛОР с. Белащица: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови инсталации.

 

КАЛИСТО МАТИ ЕООД -  Многофамилна жилищна сграда , гр. Пловдив: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови инсталации.

ОБЕРОН-Д   ЕООД Многофамилна жилищна сграда, ул. Днепър №2 гр. Пловдив: Комплексно изграждане на електрическа  и слаботокова  инсталация.

 

НОВО СИТИ ЕООД  - Магазин за хранителни стоки в гр. Съединение: Комплексно изграждане на електрическа  и слаботокова  инсталация.

 

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА гр. ПЛОВДИВ – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА: АВТОМАТИЧНА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНА БАРИЕРА И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО Й.

 

ПРОТЕКТОР БГ ЕООД – Център за временно настаняване на лица и семейства, гр. Пловдив: Комплексно изграждане на електрическа  и слаботокова  инсталация.

 

ПОДЕМ ЕООД ТЪРГОВСКА СГРАДА на АПК Тракия гр. Пловдив: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови инсталации.

 

ПОДЕМ ЕООД  -  РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БИТОВА СГРАДА АВТОТРАНСПОРТ КЦМ"ООД на територията на КЦМ, общ.Куклен, обл.Пловдивска:  Изграждане на силови и слаботокови инсталации.

 

ОБЕРОН-Д   ЕООД -  Многофамилна жилищна сграда, ул. Никола Алваджиев №3 гр. Пловдив: Комплексно изграждане на електрическа  и слаботокова  инсталация.

 

КАЛИСТО МАТИ ЕООД -  Сграда на бул. Цар Борис III , гр. Пловдив: Цялостно изпълнение на силови, слаботокови инсталации.

 

ПИРС – Д ООД – Помещения в административна сграда Община Пловдив: Изпълнение на силови, слаботокови инсталации.

 

ОБЕРОН-Д   ЕООД -  Еднофамилна жилищна сграда,  гр. Банкя - София: Комплексно изграждане на електрическа  и слаботокова  инсталация.

 

ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ -  ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИМЕРНИ ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ с. Войводиново, Община Марица: Изпълнение на силови, слаботокови инсталации.